Η δυναμική, εξελικτική πορεία του ελληνικού ιστιοφόρου από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, με σημείο αναφοράς το Γαλεόνι.

Οι παραπάνω μικρογραφίες έχουν βασιστεί σε παλαιές γκραβούρες και τα βιβλία:

  • Περί Εξαρτισμού Πλοίων του Γεωργίου Κοτσοβίλλη (1919)
  • Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία 1453-1850, έκδοση Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (1971)