Τα έργα της σειράς «Μεγάλες Ναυμαχίες 1821-1827″ εμπνευσμένα από τις ναυμαχίες της ελληνικής επανάστασης, είναι σχεδιασμένα με σινική μελάνη σε χαρτί Fabriano 110 γραμμαρίων & διαστάσεις 70×100 εκατοστών.

Η ναυμαχία του Αργολικού

Η ναυμαχία του Αργολικού

Η ναυμαχία του Αργολικού

Αρχική πηγή θέματος:
Κατά σχέδιον εκ της συλλογής του Ναυάρχου J. de la Graviere

Το κείμενο επί του πίνακος:
«Ισχυρός Τουρκικός στόλος εξ 84 σκαφών εν οίς 7 δίκροτα ενεφανίσθησαν προ του Αργολικού κατά καλήν τάξιν προς ανεφοδιασμόν του Πολιορκουμένου Ναυπλίου.

Η Ελληνική δύναμις διεσπαρμένη, λόγω νηνεμίας, μεταξύ Σπετσών και Πελοποννησιακής παραλίας , διετάχθη υπό του Μιαούλη, όστις έπλεε προς το βάθος του κόλπου, να τον ακολουθήση.

Οι πλοίαρχοι Α. Γ. Κριεζής, Α. Λεμπέσης και Λ. Θοδωρής, ευρισκόμενοι εις θέσιν ευνοϊκήν έναντι του εχθρού, εκλαβόντες το σήμα ως φυγήν παρήκουσαν την διαταγήν επιτιθέντες.

Ούτω προσείλκυσαν, μετά πολλήν ώραν, εκεί πολλά πλοία της Ελληνικής δυνάμεως προ των οποίων ο εχθρός υπεχώρησε. Έπανειλημμέναι απόπειραι κατά τας επομένας ημέρας, προς ανεφοδιασμόν του Ναυπλίου απέτυχον. Ο εχθρός εγκατέλειψε την επιχείρησιν , προφασισθείς το αβαθές των υδάτων.

Τουρκικόν καθήσαν εις τον Σταυρόν της Ύδρας, ανελκύσθη υπό των υπηρετούντων εισέτι επ αυτού Υδραίων.»

~ aπό την Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως του Σπ. Τρικούπη

 Η ναυμαχία της Μεθώνης

Η ναυμαχία της Μεθώνης

Η ναυμαχία της Μεθώνης

Αρχική πηγή θέματος:
Χρυσή Ταμπακοθήκη του Ανδρέα Μιαούλη – Δώρο του Βασιλέως της Βαυαρίας Λουδοβίκου, εις τον Ναύαρχο Μιαούλη, κατά την τελετή της Προσφοράς του Στέμματος της Ελλάδος, εις τον υιόν του “Οθωνα.

Το κείμενο επί του πίνακος:
«Μοίρα του Ύδραικού στόλου υπό τον Ναύαρχον Άνδρέαν Μιαούλην και τους καπεταναίους Άντώνην Σ. Κριεζή, Α. Ραφαήλ, Κ. Μπελεμπίνην και άλλους, συμπράττουσα μετά 5 πυρπολικών εν οίς τα των, Α. Δημαμά, Δ. Τσαπέλη, Α. Μπίκου, Μ. Σπαχή, επιτίθεται κατά του εχθρικού στόλου των Τουρκοαιγυπτίων, ήγκυροβολημένου εις Μεθώνην και πυρπολεί την 30 Άπριλίου 1825, μίαν φρεγάταν, τρία κορβέτα, διάφορα πολεμικά και τρία φορτηγά εις τας 8 της έσπέρας.

Η έκραγείσα πυριταποθήκη του φρουρίου συντελεί και αύτη εις την άτακτον φυγήν του έχθρού, όν εκ του εγγύς διώκει η Έλληνική μοίρα.»

~ εκ της Βασιλικής Λιθογραφίας Αθηνών, 1839

 Η ναυμαχία των Πατρών

Η ναυμαχία των Πατρών

Η ναυμαχία των Πατρών

Αρχική πηγή θέματος:
Κατά τον πίνακα του Ι. ΑΛΤΑΜΟΥΡΑ, εις το Υπουργείο Ναυτικών.

Το κείμενο επί του πίνακος:
«Ελληνική δύναμις 20 πολεμικών και 5 μπουρλότων, συναπαντήθηκε κατά τας Π. Πάτρας, με τον αντιναύαρχον Πεπέ Αλή και τον Αιγύπτιον Ισμαήλ Γιβραλτάρην.

Η γαλήνη εμπόδιζε την σύναξιν της Ελληνικής δυνάμεως και ο Μιαούλης μόνος μεταξύ 5 φρεγατών επολεμούσε και έφθειρε μίαν φρεγάταν.

Όταν με την βοήθειαν του ανέμου ήλθαν τα Ελληνικά εις βοήθειαν, ο πόλεμος έγινε γενικός και οι Τούρκοι κατετροπώθησαν εις την Ζάκυνθον, όπου εύρισκαν ευκολίας από τους Άγγλους.»

~ από την «Ιστορία των Ναυμαχιών του Ανδρέα Μιαούλη» του Πλοιάρχου Διαγγελέως Βασιλέως Όθωνος, Ναύπλιον 1835.

Η ναυμαχία του Ναυαρίνου

Πηγή για επιμέρους στοιχεία των 12 έργων της ναυμαχίας έχουν υπάρξει οι επιχρωματισμένες λιθογραφίες του Άγγλου ζωγράφου George Philip Reinagle, ο οποίος ήταν παρών κατά τη ναυμαχία επιβαίνων στο Αγγλικό μπρίκι «Mosquito» (απεικονιζόμενο στον πίνακα 8).

Ιστορικά στοιχεία

Η ναυμαχία πραγματοποιήθηκε κατά τις 15.ΟΟ το μεσημέρι της 20ης Οκτωβρίου του 1827 και ήταν η μόνη ναυμαχία που διεξήχθει με πλήρη ακινησία όλων των πλοίων (επ’ αγκύρα, της μιας πλευράς), καθώς και η τελευταία που έγινε αποκλειστικά μεταξύ ιστιοφόρων & μόνον πλοίων.

Στον κόλπο του Ναυαρίνου εισπλέει πρώτη και αγκυροβολεί η Αγγλική μοίρα.

Η σπίθα άναψε όταν η Αγγλική φρεγάτα «Dartmouth» εμπλέκεται σε επεισόδιο με Τουρκικό πυρπολικό.

Με την άφιξη της Γαλλικής μοίρας βάλλεται η Γαλλική Ναυαρχίς «Syrene» και η ναυμαχία γενικεύεται.

Η Ρωσική μοίρα αγκυροβολεί στον κόλπο τρίτη, ένεκα της μεγάλης άπνοιας – όμως πρέπει να σημειωθεί πως η συμβολή της ήταν μεγάλη όπως και μεγάλες οι απώλειες της.

Η σύνθεση του στόλου των τριών δυνάμεων

Αγγλική μοίρα: 12 Πλοία εκ των οποίων

  • 3 Πλοία Γραμμής*
  • 3 Φρεγάτες
  • 2 Κορβέτες
  • 3 Μπρίκια
  • 1 Κόττερο

Σύνολο πυροβόλων 446

Αγγλική Ναυαρχίδα «Asia» πλοίο γραμμής* – Ναύαρχος Έντουαρντ Κόδριγκτον

Γαλλική μοίρα: 7 Πλοία εκ των οποίων

  • 3 Πλοία Γραμμής*
  • 2 Φρεγάτες
  • 2 Μπρίκια

Σύνολο πυροβόλων 358

Γαλλική Ναυαρχίδα «Sirene» Φρεγάτα – Ναύαρχος Ερρίκος Δεριγνύ

Ρωσική μοίρα: 8 Πλοία εκ των οποίων

  • 4 Πλοία Γραμμής*
  • 4 Φρεγάτες

Σύνολο πυροβόλων 490

Ρωσική Ναυαρχίδα «Azoff» πλοίο γραμμής* – Ναύαρχος Λογγίνος Χέυδεν

 

Συνολική Δύναμη Πλοίων των Τριών Δυνάμεων: 27 πλοία με 1294 πυροβόλα

Συνολική Δύναμη Πλοίων Μουσουλμάνων: 100 πλοία με 2440 πυροβόλα

 

*αμιγώς πολεμικά ιστιοφόρα πλοία, Δίκροτα ή Τρίκροτα (vesseaux de ligne)